Tipy na výlet

  • Veltrusy, původně středověká ves, ležící v dolním Povltaví, byly obklopeny polnostmi a lesy, které se jakožto součást panství Jeviněves-Veltrusy staly v roce 1698...

  • Letní sídlo posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského. Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka...

  • Raně barokní zámek libochovický zámek stojí na místě starší gotické tvrze, kterou nechal v letech 1560–1564 Jan z Lobkowicz přestavět zprvu na renesanční zámek. Pozdější...